Wczytuję dane...
Regulamin

WAŻNE: KOD RABATOWY -10% : love lipmar -nie łączy się z innymi promocjami. 

               DARMOWA WYSYŁKA NIE ŁĄCZY SIĘ  Z INNYMI PROMOCJAMI 

Regulamin zakupów.

1. Serwis LipMar® zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.lipmar.redcart.pl

2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu „Regulaminu Zakupów”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat (KC art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie LipMar® są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych . 

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 72 godzin roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku LipMar® lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów. W szczególnych przypadkach LipMar® zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 10 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku LipMar® lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

8. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.

9. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu ikony "ZAMÓW" i przejściu przez proces potwierdzania danych wysyłki oraz sposobu płatności.

10. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. LipMar ® zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

11. Czekamy do 5 dni od złożenia zamówienia na zaksięgowanie środków. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

12. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto LipMar®. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

13. Zamówiony towar będzie dostarczany kurierem lub Pocztą Polską. Ceny w Sklepie Internetowym lipmar.redcart.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

15. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, bez zbędnej zwłoki zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep.

16. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

17. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić paragon /fakture VAT oraz wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

18. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski, koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie dla każdej przesyłki.

19. W przypadku wyboru sposobu płatności “przelew”, towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na nasze konta do godziny 15 towar jest wysyłany tego samego dnia.

20. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu. Koszty odesłania Produktu nie podlegają zwrotowi.

21.Towar zakupiony w naszym Sklepie można wymienić, koszt wymiany w obie strony pokrywa kupujący.

22. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez LipMar® zwraca Sklep

23. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

24. Potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta na warunkach określonych w Ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.

25. W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, Sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

26. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

27. LipMar® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu Zakupów, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów Sklepu., przy czym zmiana Regulaminu Zakupów nie może pozbawić Klientów Sklepu praw nabytych.

28. Prawa autorskie Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność LipMar®  oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Wszelkie znaki towarowe, nazwa i logo zawarte na niniejszej witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

LipMar® jest własnością firmy:

Jadwiga Buchała

ul.Chabrowa 1

44-210 Rybnik

NIP 642 286 96 57

REGON  240470850

ING BANK ŚLĄSKI

12 1050 1344 1000 0023 0960 8392

kod SWIFT

INGBPLPW ( dla przelewów zagranicznych)